Zaaien vaste planten


Het is heel wisselend wat je daarvan kunt verwachten. En daarmee bedoel ik dan de verwachting in: de groei, de bloei en soms ook het eindresultaat.

de groei en de bloei

Het is belangrijk te weten dat als je besluit vaste planten te gaan zaaien, dat je daarvoor soms geduld moet hebben. Het kan zijn dat pas na 1 of in een enkel geval pas na 2 jaar de plant voldoende ontwikkeld is en bloei gaat geven. Jammer genoeg zijn dat dan ook meestal de meest bijzondere soorten. Soorten waarvoor bij de tuincentra en bij de kwekerijen diep in de buidel getast moet worden. En niet alleen geduld moet je hebben; ook een goede plek om de plant verder op te kunnen kweken.


Die langzaam groeiende kiemplantjes namelijk, moeten beschermd opgekweekt worden. Met beschermd bedoel ik in een potje dat in de zomer van voldoende water wordt voorzien en uit de directe zon wordt geplaatst en dat in de winter op een vorstvrije plek gehouden kan worden. Heel belangrijk daarbij is dat de kluit enigszins vochtig gehouden wordt, maar beslist niet te nat.

het eindresultaat:

Soms kan het zijn dat uit de zaadjes die je particulier hebt aangeschaft of geruild hebt een andere vari�teit komt dan je voor ogen had. Met een 'vari�teit' bedoel ik hoe de plant er anders uit ziet dan de moederplant, de basisplant.


Simpelweg gezegd komt dat hier op neer: je hebt een basisplant. Om zaadjes te kunnen vormen moet het stuifmeel van de ene bloem op de andere bloem aangebracht worden, de bloem moet bestoven worden. Als je meerdere vari�teiten (uitvoeringen, kleuren) van een bepaalde plant in de tuin hebt staan, dan kan er kruisbestuiving plaatsvinden. Kan de plant er anders uit gaan zien en onbedoeld eigenschappen van een andere plant meenemen.


Door kruisbestuiving (door de natuur zelf (bijen, vlinders, wind) of door de kwekers kun je die basisplant namelijk manipuleren. Maken dat die plant er anders uit gaat zien. Dat kan zijn in kleur, dat kan zijn in grootte of dat kan zijn in vorm (of een mengeling daarvan).


Schaf je nu zaadjes aan van zo'n gemanipuleerde plant, dan gebeurt het soms dat niet alle kiemplantjes dezelfde eigenschappen hebben dan de moederplant, dan de plant die op het plaatje staat of waarvan je zaadjes hebt genomen. Het resultaat kan terugvallen in de basisplant, maar ook heel verrassende nieuwe vari�teiten (uitvoeringen) geven. Ik vind dat verrassende een heel leuk aspect van de hobby, maar niet ieder denkt daar zo over.


Dit soort zaden zaai ik zelf altijd ruim. Meerdere zaadjes per zaaisel. Bij vari�teiten in bladkleur namelijk, kun je vaak al aan het kiemplantje zien of de eigenschappen overgenomen zijn. Het blad daarvan is bijvoorbeeld al purperkleurig of witbont. De overige zaailingen kun je dan verwijderen.

het aantal

Het stelt je in staat om mooie groepen te formeren. Je zult ook zelf wel gemerkt hebben dat als je bij de tuincentra of bij de kweker planten aanschaft, vanwege de prijs dikwijls maar 1 of hoogstens 3 exemplaren, die planten verloren in je tuin staan zodra je ze hebt uitgeplant.


Door zelf te zaaien kun je er net zoveel opkweken als je zelf wilt en waar je zelf de faciliteiten voor hebt (kasje om over te houden of voldoende plek om de planten voordat je ze in de tuin uitplant op onder te brengen).

de prijs

varkentje-spaarpotVaste planten zijn duur, dat zal ieder bekend zijn. Niet altijd onterecht hoor, kwekerijen hebben dikwijls een heel traject achter de rug eer ze de planten aan de consument kunnen aanbieden. Een traject van opkweken (sommige planten doen er wel 2 tot 3 seizoenen over eer ze een beetje formaat hebben), maar ook van wegvallen van planten en van selecteren van niet bruikbare planten. Dat moet allemaal betaald worden en daar heb ik wel begrip voor.Maar om dan toch met beperkte financi�le middelen een leuke gevarieerde border te kunnen samenstellen is het zelf zaaien van (vaste) planten een goede manier. Uit een zakje zaadjes van 50 eurocent kun je al gauw 20 plantjes (of veel meer) opkweken.

de uitdaging

Eenjarigen zaaien zal in principe iedereen wel kunnen. vaste planten echter, dat is toch een verhaal apart. Het traject van zaaien tot uitplanten zit vol valkuilen. Dat traject te volgen en alle hindernissen te overwinnen om vervolgens aan de rand van de border te staan en een prachtgroep met eigen opgekweekte planten te zien, nou dan kan ik je vertellen dat dat een groot gevoel van voldoening geeft.

de tastbare herinnering

Nog een leuk aspect van het zaaien van vaste planten is de tastbare herinnering die je aan bepaalde zaden en planten hebt. Ooit zaadjes te hebben geruild met een tuinvriend(in) en met succes opgekweekt, maakt dat je in het vervolg bij het zien van die plant altijd die link naar die tuinvriend(in) zult leggen. Een zeer waardevol aspect van deze leuke hobby.

2021 © Gea's Zaaisite