plantenzadenmengsels zaaien

PLANTENZADENMENGSEL

Voorbereiding, zaaien en onderhouden
De voorbereiding van het stukje grond is voor alle mengsels hetzelfde. De plek moet bij voorkeur liggen in de halfschaduw tot volle zon. In het voorjaar moet de grond losgemaakt worden (spitten of frezen) en ontdaan van onkruid. Daarna mooi glad harken.


Het zaad van het eenjarige mengsel kan in maart-april en in september-oktober gezaaid worden. Handig is om het te vermengen met droog zand om het daarna, al naar gelang de eigen voorkeur, in vakken te verdelen, in rijtjes te zaaien of het breedwerpig uit te strooien. Met het zakje zaadjes kun je 2 x 4 m2 van planten voorzien (bij voorjaarszaaisels voor gespreide bloei met een tussen pose van 3 weken zaaien). Na het kiemen kan het zijn dat te dicht opeen staande kiemplantjes uitgedund moeten worden zodat ze voldoende ruimte hebben om te ontwikkelen.

Het eenjarige mengsel zal in de zomer een prachtige rijke bloei geven. Als de planten met rust gelaten worden en zaad kunnen zetten, dan zullen ze zichzelf rijkelijk uitzaaien om ook in het jaar erop mooie nieuwe planten te geven. Najaarszaaisels zullen in het vroege voorjaar erop kiemen en vroege bloei geven en zaaien zich eveneens kwistig uit.

Het mengsel van vaste planten is wat bewerkelijker en wordt gezaaid van maart tot september/oktoberi. De voorbereiding is hetzelfde als die van de eenjarigen. Tot het najaar zullen de zaden ontkiemen en er een basis worden gevormd waaruit de jaren erop de bloei zal volgen.  Er zijn zaden bij de vaste mengsels die in het jaar van zaaien reeds bescheiden bloeien. Dan moet echter wel vroeg genoeg gezaaid worden (maart-half mei).
Het zaaisel van de vaste planten vergt wat meer onderhoud. Onkruid moet verwijderd worden en de zaaigrond mag niet uitdrogen. Ook hier eventueel te dicht opeen staande kiemplanten uitdunnen.

Heel veel plezier ermee!
2021 © Gea's Zaaisite